Chính sách bảo mật thông tin

 1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

2- Phạm vi sử dụng thông tin
Chỉ dùng cho nội bộ web: http://nhatminhanh.net.vn gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

3- Thời gian lưu trữ thông tin
1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Địa chỉ: Khu dân cư Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về nhatminhanh.net@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để nhân viên web: http://nhatminhanh.net.vn chăm sóc khách hàng.

Thông Tin Chủ sở hữu Website

Chủ sở hữu: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Nhật Minh Anh

Đại diện pháp lý: Lưu Văn Đức

Chức vụ: Giám đốc 

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp : 0106659804

Địa chỉ: Khu dân cư Thăng Long, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại: 0439982201